Dodržujte prosím hygienická opatření. Do prodejen vstupujte pouze s nasazenou ochranou dýchacích cest dle aktuálně platného nařízení vlády, u vstupu si dezinfikujte ruce a udržujte mezi sebou rozestupy 2 metry.